Ankieta

Metod obliczania 10-cio letniego ryzyka zamania FRAX
 
Drukuj Email
wtorek, 25 października 2016 09:53
Zachcamy do zapoznania si z Programem Wstpnym (w zaczeniu) kongresu WCO-IOF-ESCEO ktry odbdzie si w Krakowie w dniach 19-22.04.2018 roku w Krakowie.


Wszystkie informacje odnonie spotkania znale mona pod adresem www.


Historia WCO-IOF-ESCEO Krakow 2018:
Na odbywajcej si konferencji w Maladze wadze IOF oficjalnie ogosiy, e coroczny WCO-IOF-ESCEO w 2018 roku odbdzie si w Polsce w dniach 19-22.04.2018.

Polskie Towarzystwo Osteoartrologii w sierpniu 2015 r zoyo aplikacj o przyznanie lokalizacji WCO 2018 w Krakowie. Podczas VI rodkowo Europejskiego Kongresu Osteoporozy i Osteoartrozy w Krakowie, Prof. John Kanis i Prof. Jean-Yves Reginster zwiedzili Centrum Kongresowe ICE, jak rwnie gwne hotele, znajdujce si w jego pobliu. Nastpnie pojawili si w Krakowie przedstawiciele gwnego organizatora Kongresu, ktrzy obejrzeli pozostae hotele i Teatr Sowackiego, ktry zosta wytypowany na miejsce uroczystego otwarcia Kongresu. Aplikacje o organizacj Kongresu zoyy rwnie takie miasta jak: Barcelona, Bolonia, Bruksela, Genewa, Lizbona, Londyn i Nicea. IOF podj decyzj po zasigniciu opinii CNS (Towarzystwa zrzeszone w IOF) oraz firm farmaceutycznych.

Na zebraniu IOF w Maladze, w kwietniu b.r., na ktrym Prof. Edward Czerwiski przedstawi zaoenia organizacyjne, Prof. Jean-Yves Reginster pokreli, e ICE jest najpikniejszym Centrum Kongresowym jakie widzia (a dodatkowym atutem s m.in. trzy due hotele w najbliszym ssiedztwie oraz blisko centrum miasta).

Przewidywany jest udzia okoo 4000 uczestnikw. Informacje :
http://www.wco-iof-esceo.org/

Kongresy WCO-IOF-ESCEO, obok ASBMR nale do najwaniejszych wydarze naukowych w zakresie chorb miniowo-szkieletowych na wiecie. W ramach tegorocznego Kongresu, ktry odby si w Maladze, uczestnicy zgosili 1250 abstraktw - co stanowi najwyszy wynik w historii Kongresw. Uczestnicy mogli liczy na 15 punktw CME za uczestnictwo w obradach.
Nastpny Kongres WCO-IOF-ESCEO odbdzie si we Florencji w dniach 23-24.03.2017.

Przy wsppracy Krakow Convention Bureau (Urzd Miasta Krakowa, Wydzia Promocji i Turystyki, Biuro Kongresw) oraz wsparciu organizatora Kongresu Firmy Humacom zorganizowalimy w Maladze promocj Kongresu WCO 2018 Krakw.
Nasze stoisko (zlokalizowane przy gwnym cigu komunikacyjnym), obsugiwaa p. Monika Popioek (pracownik KCB), ktra dbaa o odpowiedni dystrybucj naszych materiaw reklamowych (ulotki kongresowe, informatory o Krakowie, Informatory o ICE), oraz udzielaa szczegowych informacji o naszym miecie. Ulotki reklamowe 2018 ? byy rwnie umieszczone w materiach kongresowych uczestnikw. Ponadto na stoisku znajdowa si telebim, na ktrym wywietlany by film promocyjny o Krakowie i Centrum Kongresowym ICE. Dodatkow atrakcj byy czerwone korale z Maopolskiej Organizacji Turystyki, ktre cieszyy si bardzo du popularnoci (na stoisku cay czas panowa wzmoony ruch).Promocj naley uzna za wyjtkowo udan. Nasze stoisko cieszyo si nadzwyczaj duym zainteresowaniem, a dua liczba uczestnikw z caego wiata wyraaa swoje zadowolenie, e WCO odbdzie si po raz pierwszy w Polsce, gdzie wikszo z nich jeszcze nigdy nie bya.
 
© Polski Portal Osteoporozy 2003-2017.
portal@osteoporoza.pl - www.osteoporoza.pl