Ankieta

Metod obliczania 10-cio letniego ryzyka zamania FRAX
 
Profesor Cyrus Cooper nowym Prezydentem International Osteoporosis Foundation Drukuj Email
poniedziałek, 10 kwietnia 2017 14:35
Dnia 27 marca 2017 roku, po prawie dziesiciu latach przewodnictwa Fundacji (od 2008 roku), Prof John A. Kanis przekaza swoj funkcj nowemu Prezydentowi Elektowi .

Profesor Kanis zrezygnowa dnia 27 marca 2017 roku po prawie dziesiciu latach przewodnictwa Fundacji. Bdzie on nadal odgrywa kluczow rol w doradztwie IOF jako Honorowy Przewodniczcy oraz czonek Zarzdu Komitetu Wykonawczego Fundacji, pozostajc nadal redaktorem naczelnym czasopisma Osteoporosis International.

Profesor Cyrus Cooper skomentowa:

?Mamy duo wdzicznoci wobec Profesora Kanisa, ktrego kadencja zapewnia wzrost oraz rozwj Fundacji pod wieloma wzgldami. Dziki temu przewodnictwu Fundacja staa si prawdziw globaln jednostk o godnej reprezentacji w zarzdzaniu. Fundacja to aktualnie wiodce rdo informacji dotyczce koci majce ogromny wpyw na nauk oraz propagowanie danej tematyki. Wraz z czonkami spoeczestwa medycznego oraz licznymi programami wiatowej klasy IOF odgrywa kluczow rol w edukacji medycznej, poszerzaniu wiedzy i ksztatowaniu opinii publicznej. Wszystkie te osignicia wynikaj w gwnej mierze z przewodnictwa Johna Kanisa trwajcego od 2008 roku?

Profesor John A. Kanis po ogoszeniu decyzji o rezygnacji ze stanowiska przewodniczcego IOF na spotkaniu Komitetu we Florencji otrzyma owacj na stojco, jako wyraz podzikowania za dugoletni prac.

Profesor Cyrus Cooper prowadzi midzynarodowy program bada dotyczcy epidemiologii zaburze ukadu miniowo-szkieletowego, gwnie osteoporozy. Kluczowe prace badawcze obejmuj wpyw czynnikw rozwojowych, ktre przyczyniaj si do wzrostu ryzyka osteoporozy oraz zama biodra w pnej dorosoci. Zajmuje si badaniami dotyczcymi niedoboru witaminy D u kobiet w ciy, ktry jest powizany z suboptymalnym wzrostem gstoci koci w dziecistwie; prac dotyczc definicji oraz czynnikw ryzyka wystpowania zama krgosupa; prowadzeniem randomizowanych bada dotyczcych suplementacji wapniem i witamin D u osb dorosych jako strategii zapobiegania zamaniom biodra. Profesor Cooper formalnie zosta przewodniczcym International Osteoporosis Foundation, aktualnie peni take rol prezesa MRC Population Health Sciences Research Network oraz zastpcy dyrektora naukowego w University of Southampton Medical School, a take zastpcy redaktora naczelnego w czasopimie Osteoporosis International. Profesor Cyrus opublikowa ponad 630 prac dotyczcych tematyki osteoporozy oraz schorze reumatycznych oraz zosta  wyrniony jako jeden z 400 najbardziej wpywowych naukowcw biomedycznych na caym wiecie i jeden z najwyej wyrnionych w dziedzinie zajmujcej si komi.

Inne zmiany organizacyjne obejm komitet Doradcw Naukowych IOF (CSA), gdzie przewodniczcym  CSA zostanie wczesny wiceprzewodniczcy- Profesor Serge Ferrarri. Rol wiceprzewodniczcego bdzie peni od teraz Profesor Nicholas Harvey.

 
© Polski Portal Osteoporozy 2003-2017.
portal@osteoporoza.pl - www.osteoporoza.pl