Ankieta

Metod obliczania 10-cio letniego ryzyka zamania FRAX
 
Szukaj   
Drukuj Email
wtorek, 02 grudnia 2008 11:42
Zarzd PFO Przewodniczcy - Prof. dr hab. med. Janusz E. Badurski Z-ca Przewodniczcego - Dr n. med. Andrzej Sawicki Sekretarz - Dr n. med. Jerzy Samusik Czonkowie - Dr n. med. Stanisaw Boczo, Dr Mirosaw Cybulko

Zarzd PFO

    Przewodniczcy - Prof. dr hab. med. Janusz E. Badurski
    Z-ca Przewodniczcego - Dr n. med. Andrzej Sawicki
    Sekretarz - Dr n. med. Jerzy Samusik
    Czonkowie - Dr n. med. Stanisaw Boczo, Dr Mirosaw Cybulko.

Rada Naukowa

Prof. dr hab. med. Janusz E. Badurski (Przewodniczcy) Centrum Osteoporozy i Chorb Kostno-Stawowych w Biaymstoku
Doc. dr hab. med. Edward Czerwiski Klinika Ortopedii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
Doc. dr hab. med. Wanda Horst-Sikorska Klinika Endokrynologii AM w Poznaniu
Prof. dr hab. med. Ewa Marcinowska-Suchowierska Klinika Chorb Wewn. CMKP w Warszawie
Prof. dr hab. med. Andrzej Milewicz Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii AM we Wrocawiu
Doc. dr hab. med. Tomasz Opala Oddzia Diagnostyczno-Obserwacyjny Ginekologiczno-Pooniczego Szitala Klinicznego AM w Poznaniu
Dr n. med. Andrzej Sawicki Warszawskie Centrum Osteoporozy

Komentarze
 
© Polski Portal Osteoporozy 2003-2017.
portal@osteoporoza.pl - www.osteoporoza.pl