Polskie Towarzystwo Osteoartrologii
Szukaj   
osteoporoza.pl > Informacja o nas > Polskie Towarzystwo Osteoartrologii
Polskie Towarzystwo Osteoartrologii
POLSKIE TOWARZYSTWO OSTEOARTROLOGII

Powstanie Towarzystwa

Polskie Towarzystwo Osteoartrologii (PTOA) zostało powołane z woli członków Sekcji Osteoartrologii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego na Walnym Zebraniu w dniu 31.08.1995. Inicjatorem powstania Sekcji Osteoartrologii PTL. był prof. dr hab. J. Badurski w 1987r.

Celem działań Towarzystwa jest promowanie wiedzy i inspirowanie badań nad strukturą, metabolizmem i fizjologią kości i stawów. Członkami Towarzystwa są lekarze i naukowcy różnych dziedzin zainteresowani leczeniem, diagnostyką i badaniami naukowymi chorób kości i stawów. Działalność PTOA oparta jest na Statucie (dostępny na stronie). Towarzystwo jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146060.

Obecnie PTOA zrzesza 289 członków.

Adres siedziby:

ul. Kopernika 32
31-501 Kraków
tel. 12 430 32 09, fax 12 430 3217
www.osteoporoza.pl
e-mail:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Zarząd Towarzystwa
Zarząd, obecna kadencja (
wrzesień 2019 - wrzesień 2023)
Przewodniczący – Czerwiński Edward
Z-ca Przewodniczącego – Osieleniec Jolanta
Skarbnik – Wójcik Bronisław
Sekretarz – Amarowicz Jarosław
członek – Badurski Janusz, Marcinowska-Suchowierska Ewa, Chlebna-Sokół Danuta

Komisja Rewizyjna:
Konstantynowicz Jerzy
Berwecka Małgorzata
Borowy Przemysław

Działalność
Od 20 lat PTOA wspólnie z Polską Fundacją Osteoporozy organizuje co dwa lata zjazdy naukowe, w których bierze udział 600-800 uczestników z kraju i zagranicy. Od 1997 zjazdy IX, X, XI, XII i XIII odbyły się w Krakowie. Od 2005 do 2015 roku spotkania przyjęły formę Kongresów organizowanych tradycyjnie w Nowohuckim Centrum Kultury. Ostatni Kongres, organizowany we współpracy z Europejską Fundacją Osteoporozy i Chorób Mięśniowo-Szkieletowych odbył się we wrześniu 2019 roku w 
Auditorium Maximum UJ.


Organizowane Zjazdy:
   1. IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy
      Kraków, 2-4.10.1997r.
   2. X Sympozjum Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy
      Kraków, 23-26.09.1999r.
   3. XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy
      Kraków, 27-30.09.2001r.
   4. XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy
      Kraków, 9-11.10.2003r.
   5. I Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy, Kraków, 6-8.10.2005
   6. II Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy, Kraków, 11-13.10.2007
   7. III Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy, Kraków, 24-26.10.2009
   8. IV Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy, Kraków, 29.09-01.10.2011
   9. V Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy, Kraków, 20-21.09.2013
  10. VI Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy, Kraków, 25-26.09.2015
  11. World Congress on Osteoporosis and Osteoarthritis IOF-ESCEO, Kraków, 19-22.04.2018 
  12. 
VI Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy, Kraków, 27-28.10.2019

PTOA opracowywało i wydawało streszczenia prac zjazdowych od IX (1997) do XII (2003) oraz kongresowych do 2019 roku. Streszczenia XI Zjazdu były po raz pierwszy opublikowane w wersji angielskiej w Osteoporosis International. Wydawcą wersji polskiej XII Zjazdu jest Blackhorse Scientific Publishers, a wersji angielskiej ponownie Osteoporosis International. Streszczenia kongresowe do 2013 roku ukazywały się w ramach suplementu czasopisma Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. W 2015 i 2019 wydano je online sumptem Wydawnictwa Polskiego Portalu Osteoporozy.

Dodatkowo Towarzystwo podjęło się organizacji Kursów mających na celu pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie diagnostyki i leczenia osteoporozy. Podejmując dzieło Prof Badurskiego i Polskiej Fundacji Osteoporozy zorganizowano w Szczyrku (Orle Gniazdo) nastepujące spotkania:

1. XIX Kurs i Warsztaty Zrozumienia, Diagnostyki i Leczenia Osteoporozy, 29-31.03.2012
2. Międzynarodowy Kurs IOF-ISCD. Podstawy Osteoporozy. Densytometria, diagnostyka i leczenie. 
    (XX Jubileuszowy Kurs Osteoporozy PFO i PTOA), 11-12.04.2014
3. II Krajowy Kurs Osteoporzy dla Pielęgniarek i Personelu Medycznego, 11-12.04.2014 

Działalność naukowa i organizacyjna

Corocznie opracowujemy Kalendarz Zjazdów krajowych i zagranicznych, który otrzymują wszyscy członkowie. Uczestniczymy czynnie w zjazdach krajowych i zagranicznych. Kadra naukowa bierze udział w szkoleniach z zakresu osteoporozy organizowanych na terenie kraju.

International Osteoporosis Foundation (IOF)
W dniu 9.05.2002 PTOA zostało przyjęte do Komitetu Towarzystw Krajowych International Osteoporosis Foundation. Uczestniczymy w organizowanych zebraniach międzynarodowych. W 2015 roku Polskie Towarzystwo Osteoartrologii we współpracy z Europejską Fundacją Osteoporozy i Chorób MIęśniowo-Szkieletowych rozpoczęło starania o organizację Kongresu WCO-IOF-ESCEO w Krakowie w 2018 roku. Kongres, po raz pierwszy zorganizowany w tej części Europy cieszył się dużym zainteresowaniem lekarzy z całego świata. W sumie uczestniczyło w nim prawie 4000 słuchaczy i wykładowców. 

Polski Portal Osteoporozy
Wraz z Polską Fundacją Osteoporozy przygotowaliśmy Polski Portal Osteoporozy. Celem portalu jest gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o osteoporozie i schorzeniach narządu ruchu dla lekarzy i pacjentów. Obecnie dostępne są informacje o osteoporozie, streszczenia ze wszystkich zjazdów i Środkowo Europejskich Kongresów Osteoporozy i Osteoartrozy do roku 2019, tłumaczenia wybranych artykułów Lancet oraz wszystkie streszczenia Osteoporosis International. Ponadto umieszczane są linki do artykułów naukowych dostępnych online w systemie Open Access.

W portalu można znaleźć również adresy przychodni leczenia osteoporozy – oraz umieścić informacje o swojej działalności. Portal oferuje bezpłatne konto e-mail oraz stronę www.

Jak zostać Członkiem Towarzystwa

Członkiem Towarzystwa może być lekarz lub osoba fizyczna zainteresowana osteoporozą i schorzeniami kości i stawów. Wypełnioną deklarację należy przesłać na adres siedziby:

Polskie Towarzystwo Osteoartrologii
ul. Kopernika 32
31-501 Kraków

Składka członkowska wynosi 50zł rocznie, którą prosimy wpłacać na konto:

Polskie Towarzystwo Osteoartrologii
ul. Kopernika 32, 31-501 Kraków

Bank Pekao S.A. Oddział w Krakowie
Rynek główny 47, 31-013 Kraków
42 1240 4689 1111 0000 5143 5606

<style type="text/css">


Filtr     Wyświetl: 
 
© Polski Portal Osteoporozy 2003-2021.
portal@osteoporoza.pl - www.osteoporoza.pl