Szukaj
SELECT a.title AS title, a.metadesc, a.metakey, a.created AS created, CONCAT(a.introtext, a.`fulltext`) AS text, CONCAT_WS( "/", u.title, b.title ) AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END as slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(b.alias) THEN CONCAT_WS(":", b.id, b.alias) ELSE b.id END as catslug, u.id AS sectionid, "2" AS browsernav FROM jos_content AS a INNER JOIN jos_categories AS b ON b.id=a.catid INNER JOIN jos_sections AS u ON u.id = a.sectionid WHERE ( (a.title LIKE '%zalecenia%' OR a.introtext LIKE '%zalecenia%' OR a.`fulltext` LIKE '%zalecenia%' OR a.metakey LIKE '%zalecenia%' OR a.metadesc LIKE '%zalecenia%' OR a.created_by_alias LIKE '%zalecenia%') ) AND a.state = 1 AND u.published = 1 AND b.published = 1 GROUP BY a.id ORDER BY a.created DESC
Szukaj

Wyszukaj: zalecenia

Znaleziono pozycji: 50.

Strona 1 z 3
1. E-biuletyn, marzec/2019
(Biuletyn/2019)
... 40–70% 9.     W zaleceniach badawczych – zarówno ogólnych  jak  i specyficznych dla poszczególnych interwencji  -  Grupa Robocza  podkreśla potrzebę ograniczenia ...
poniedziałek, 29 kwietnia 2019
... ryzyko przyszłych złamań. Upewnij się, że bierzesz leki zgodnie z zaleceniami, a jeśli martwią cię jakieś efekty uboczne porozmawiaj ze swoim lekarzem. Kontynuując leczenie chronisz kości przed niebezpiecznymi ...
poniedziałek, 29 kwietnia 2019
... lub wynik T-score badania BMD jest równy lub mniejszy niż -2,5. Styl życia i zalecenia w diecie 1. Zaleca się dzienną podaż wapnia na poziomie pomiędzy 700-1200 mg. W głównej mierze wapń powinien ...
czwartek, 04 maja 2017
4. E-biuletyn, styczeń/2017
(Biuletyn/2017)
...   ZALECENIA EULAR/EFORT DOTYCZĄCE: POSTĘPOWANIA Z PACJENTAMI W WIEKU POWYŻEJ 50 LAT ZE ZŁAMANIEM OSTEOPOROTYCZNYM ORAZ PROFILAKTYKI KOLEJNYCH ZŁAMAŃ  ...
poniedziałek, 03 kwietnia 2017
5. XXVIII Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne
(Kalendarz Zjazdów/Kalendarz Zjazdów 2017)
... Lorenc                        - Zalecenia interdyscyplinarne – update 2017 - Prof. Piotr ...
piątek, 17 marca 2017
... jednostek/dobę witaminy D dla mężczyzn i kobiet w wieku do 70 lat. Zalecenia IOF witaminy D w celu prewencji złamań jesienią wynoszą 800-1000 jednostek/dzień dla mężczyzn i kobiet w wieku powyżej 60 ...
czwartek, 27 października 2016
7. E-biuletyn, kwiecień/2016
(Biuletyn/2016)
... a także zalecenia suplementacji witaminy D i ...
poniedziałek, 30 maja 2016
8. IV Świętokzyskie Spotkanie Reumatologiczne
(Kalendarz Zjazdów/Kalendarz Zjazdów 2016)
... stawów - Spondyloartropatia osiowa bez zmian radiologicznych – diagnostyka, opcje terapeutyczne - Kryteria klasyfikacyjne dny – ACR / EULAR 2015 - Zalecenia ACR / EULAR 2015 dotyczące postępowania ...
czwartek, 21 stycznia 2016
...  Zalecenia w zakresie zalecanych dawek wapnia różnią się pomiędzy różnymi regionami geograficznymi, a także od wieku i płci. Wg IOM zalecane spożycie wapnia dla osób w wieku 9-18 roku życia to 1300 ...
czwartek, 05 listopada 2015
10. WILL THE APPLICATION OF FRAX HELP TO DECREASE THE NUMBER OF FRACTURES?
(Publikacje/VI Środkowo Europejski Kongres OP i OA 2015. Streszczenia)
... rocznie. Samo policzenie prawdopodobieństwa złamania to za mało – potrzebne są również wytyczne pomagające analizować wyniki. Zalecenia określane jako progi interwencji, pozwalają na określenie prawdopodobieństwa ...
środa, 07 października 2015
11. AKTUALNE ZALECENIA W OSTEOPOROZIE INDUKOWANEJ GLIKOKORTYKOSTERYDAMI
(Publikacje/VI Środkowo Europejski Kongres OP i OA 2015. Streszczenia)
...  Aktualne zalecenia w postępowaniu w osteoporozie indukowanej glikokortykosteroidami Głuszko P. Instytut Reumatologii w Warszawie Słowa kluczowe: osteoporoza posterydowa, patogeneza, leczenie ...
środa, 07 października 2015
12. RÓŻNICE MIĘDZY PRODUKTEM LECZNICZYM A SUPLEMENTEM DIETY
(Publikacje/VI Środkowo Europejski Kongres OP i OA 2015. Streszczenia)
... z obowiązującymi zaleceniami fundamentem prawidłowego leczenia osteoporozy. W tych przypadkach powinniśmy zdecydowanie sięgać po leki, które gwarantują nam odpowiednie parametry farmakokinetyczne (uwalnianie ...
środa, 07 października 2015
13. NORDIC WALKING W ZAPOBIEGANIU UPADKOM
(Publikacje/VI Środkowo Europejski Kongres OP i OA 2015. Streszczenia)
... rekomendacje dotyczące zalecanej aktywności fizycznej. Istnieją zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Polskiego Forum dla Prewencji. To ostatnie opublikowało w roku 2009 wytyczne dotyczące ...
środa, 07 października 2015
14. OSTEOPOROZA WTÓRNA W PRZEBIEGU WYBRANYCH CHORÓB RZADKICH
(Publikacje/VI Środkowo Europejski Kongres OP i OA 2015. Streszczenia)
...  Wnioski. Zaprezentowane zostaną zalecenia dotyczące wskazań do oceny układu kostnego i gospodarki wapniowo-fosforanowej u pacjenta z chorobą rzadką. Praca częściowo finansowana w ramach grantu NN407 ...
środa, 07 października 2015
15. STĘŻENIE MODULATORÓW METABOLIZMU KOSTNEGO U PACJENTEK LECZONYCH Z POWODU REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW
(Publikacje/ IV Środkowo Europejski Kongres OP i OA 2011. Streszczenia )
... DAS28 ( wartość zależna od OB, ilości bolesnych i obrzękniętych stawów, VAS). Za wysoką aktywność uznano zgodnie z zaleceniami EULAR wartości powyżej 5,1. Przeanalizowano stężenia badanych modulatorów ...
wtorek, 30 czerwca 2015
... uznano zgodnie z zaleceniami EULAR wartości powyżej 5,1. Przeanalizowano stężenie metabolitu wit. D u 22 pacjentek z wysoką aktywnością rzs przed rozpoczęciem terapii i po 6 miesiącach leczenia metotrexatem ...
wtorek, 30 czerwca 2015
17. SEKCJA CHORÓB METABOLICZNYCH KOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY PFO – OSIĄGNIĘCIA I PLANY NA KOLEJNE LATA
(Publikacje/ IV Środkowo Europejski Kongres OP i OA 2011. Streszczenia )
... rejestru chorych z Osteogenesis imperfecta ·        obecność członków Sekcji w Zespole Ekspertów, który opracował „Polskie zalecenia dotyczące profilaktyki niedoborów ...
wtorek, 30 czerwca 2015
18. AKTUALNE WYTYCZNE POSTĘPOWANIA W PRZYPADKACH OSTEOPOROZY INDUKOWANEJ GLIKOKORTYKOSTEROIDAMI
(Publikacje/V Środkowo Europejski Kongres OP i OA 2013. Streszczenia)
...           Wyniki i zalecenia. Zapobieganie lub już leczenie osteoporozy powinno być wdrażane na początku terapii glikokortykoidowej. Zalecamy ocenę ryzyka złamania ...
poniedziałek, 29 czerwca 2015
... choroba czy dwie odrębne i czy są to schorzenia czy wynik starzenia się organizmu. W rozdziałach Monografii szczegółowo omówiono aktualne zalecenia z zakresu suplementacji witaminy D i wapnia, a także ...
czwartek, 18 czerwca 2015
20. E-biuletyn, maj/2012
(Biuletyn/2012)
... DZIAŁANIA WIT. D W POPULACJI EUROPY ŚRODKOWEJ. ZAKTUALIZOWANE ZALECENIA DOTYCZĄCE DIAGNOSTYKI, ZAPOBIEGANIA I ZARZĄDZANIA NIEDOBORAMI WIT. D” – 19-20.10.2012, WARSZAWA ...
środa, 16 maja 2012
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>
© Polski Portal Osteoporozy 2003-2019.
portal@osteoporoza.pl - www.osteoporoza.pl